Title

Robert Kisteleki

RIPE NCC, R&D Manager

The RIPE NCC’s latest Internet country report details the Internet landscape in four countries in Central Europe: Czechia, Hungary, Poland and Slovakia. We examine the major market players, Internet number resource holdings, IPv4 transfers and IPv6 readiness to understand the history and current state of Internet development in this region as well as its capacity for future growth.

We also analyse the region's resilience and stability by mapping the relationship between different networks, the countries’ international connectivity to the global Internet, access to K-root, traffic paths and routing security.

I would like to know more about HUNOG!

General Terms and Conditions

ISZT Nonprofit Kft. – HUNOG_01 Konferencia

Köszönjük, hogy érdeklődik konferenciánk iránt! Kérjük, amennyiben megrendelőnk kíván lenni, részt szeretne venni az eseményen, olvassa el figyelmesen a vásárlásra vonatkozó részletes szabályainkat. Vásárlóink a megrendelésben biztosított szolgáltatások igénybevételével az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit kötelező érvényűnek fogadják el magukra nézve.

Jelen dokumentum a hunog.hu/regisztracio honlapon üzemelő rendezvényregisztrációs rendszer (a továbbiakban: Rendszer) használatára, és az azon keresztül megvalósuló konferenciajegy-vásárlásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazza.

Minthogy a HUNOG Konferncia helyszíne az inárcsi Flow Hotel&Conference**** (a továbbiakban: Hotel), ezért a rendezvényre történő regisztrációval minden résztvevő a Hotel ÁSZF-jének rendelkezéseit is elfogadja. 

I. A Rendszer tulajdonosának és üzemeltetőjének adatai (Rendezvényszervező):

Cégnév: ISZT Nonprofit Kft.
Cím: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 9.
A céget bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01 09 905452
Adószám: 20763091-2-42
Telefon: +3612380115
E-mail: info@hunog.hu

II. A megrendelés és szerződéskötés menete

A létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadók. Az elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, melyet rendelési azonosítóval látunk el, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető. A Ptk. 6:7.§ (3) bekezdése alapján a megkötendő szerződés írása foglalt szerződésnek minősül. 

Szerződés nyelve: Magyar

Felhasználó a Rendszer oldalainak böngészésével, valamint érvényes regisztrációjával elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el jelen dokumentum tartalmát.

A regisztráció folyamata, az elektronikus szerződéskötés lépései:

  1. A regisztrációs adatok kitöltése
  2. Az űrlap elfogadása, beküldése (Regisztráció gomb)
  3. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap e-mail-ben, amely tartalmazza a rendelés adatait.
  4. Felvesszük Önnel a kapcsolatot a számlázás és a részvételi díj rendezése kapcsán.
  5. Az esemény kapcsán minden szükséges információt megküldünk tájékoztató e-mailek formájában a jelentkezéskor megadott kapcsolattartói és résztvevői e-mail címekre.

Az elküldött és visszaigazolt vásárlás fizetési kötelezettséggel járó megrendelésnek minősül.

A részvételi jegy típusa a résztvevők adatainak megadásakor választható ki. Egy rendelésben több résztvevő jegyeinek megrendelése is történhet. A kiválasztott jegyek összetétele bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. A sikeres vásárláshoz kérjük pontosan megadni a számlázási címet, majd ezt követően lehet a rendelést véglegesíteni.

Kérjük, ügyeljen a megadott adatok helyességére, hiszen a konferencia részvételt ezek alapján számlázzuk ki! Adatbeviteli hibák kijavítására a „Regisztráció” gomb megnyomása előtt van lehetőség. Kérjük, azt a telefonszámot, illetve e-mail címet adja meg, melyen megrendelésével kapcsolatban el tudjuk Önt érni!

Megrendelését – a rendelés adataival együtt – a regisztrációkor megadott kapcsolattartói e-mail címen automatikusan igazoljuk vissza.

A megrendeléssel a Megrendelő és a Rendezvényszervező között adásvétel jön létre. A szerződés mint távollevők között létrejött megállapodás a Rendezvényszervező ajánlati kötöttségén alapul. Rendezvényszervező mint ajánlattevő a hunog.hu honlapon közzétett feltételek szerint hirdeti a konferencia jegyeket. Megrendelő a honlapon történő regisztrációt követő sikeres megrendeléssel elfogadja Rendezvényszervező ajánlatát. Közöttük a szerződés a megrendelésről szóló visszaigazoló e-mailnek Megrendelőhöz történő megérkezésével jön létre, ráutaló magatartással. A visszaigazoló e-mail akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

Hiányos vagy hibás megrendelőlap kitöltés esetén az előbbiekből eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért Rendezvényszervező felelősséget nem vállal. A szerződés a Ptk. (6) 3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével megszűnik.

III. Megrendelés módosítása

A megrendelés módosítására lehetőség van, a módosítási igényét kérjük, ügyfélszolgálatunkon jelezze a szokásos módokon (telefonszám, e-mail cím).

IV. Fizetési módok, számlázás

Rendszerünk jelenleg kétféle fizetési módot kínál:

  1. Banki átutalás
  2. A regisztrációkor a Simple Pay segítségével, bankkártyával.

V. Lemondási feltételek

A regisztráció lemondására kizárólag írásban van lehetőség (info@hunog.hu). A lemondási határidő: 2024. szeptember 10. Ezen határidőig Megrendelő a lemondást indokolni nem köteles.

Rendezvényszervező az esemény magas színvonalon való megrendezése, a konferencián való részvételhez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása miatt a határidőn túl érkező lemondást nem tudja elfogadni.

VI. Reklamáció, panaszok

Megrendelésével kapcsolatos reklamációit, észrevételeit az alábbi email címen várjuk: info@hunog.hu vagy a +36 70 442-6061-es telefonszámon, amelyre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ adunk.

VII. Regisztrációhoz kapcsolódó adatok kezelése

FŐSZABÁLY: A jelentkezéskor megadott adatokat a megrendelés teljesítésével kapcsolatban használjuk fel, főként a konferencia legfontosabb információinak megküldésére. Az adatokat kizárólag a fenti célra és terjedelemben használjuk, a személyes adatokat a rendezvény lezajlásáig, a Felek közötti pénzügyi elszámolásig tároljuk. A Goodevent Rendezvényszervező Kft. a HUNOG Konferencia kapcsán Adatfeldolgozónak minősül.

Felhasználó a regisztrációval hozzájárul, hogy adatait Rendezvényszervező a szükséges mértékig kezelje, mindezt bizalmasan, az Adatvédelemi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően.

Felhasználó bármikor jogosult adatai törlését kérni e-mail címünkön. Az üzenet megérkezését követően haladéktalanul gondoskodunk a regisztrációja törléséről. Felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez és teljesített megrendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, azok törlése nem lehetséges.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Ezen kötelezettség elmulasztásából származó károkért és többletköltségekért a felelősség Felhasználót terheli.

IX. Árazás és termékinformáció

A Rendszerben feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek.

Nem vállalunk felelősséget a gondosságunk ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árért. Ilyen esetekben nem vagyunk kötelesek a konferenciajegyet a weboldalon hibásan feltüntetett áron értékesíteni vásárlóink részére. Hibás ár feltüntetése esetén, azonnal e-mailben tájékoztatjuk a vásárlót arról, hogy a termék mellett feltüntetett ár hibás és felajánljuk neki a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét. Ilyen esetben a vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Az honlapunkon rendelés feladása nélkül is tájékozódhat termékeinkről. Ebben az esetben az adatainak megadása nem szükséges.

X. Egyéb rendelkezések

Rendezvényszervező jogosult a jelen ÁSZF-et a vásárlói előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Rendszer első használata alkalmával válnak hatályossá Megrendelővel szemben, a módosítást követő megrendelésekre vonatkozóan.

Rendezvényszervező jogosult továbbá arra, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Rendszerben vásárlóinak előzetes figyelmeztetése nélkül, továbbá fenntartja a jogot, hogy a Rendszert más domain név alá helyezze át.

Ha a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezze Rendezvényszervező felé, és ha jóhiszemű eljárásunk során a jelzést megalapozottnak találjuk, az információ haladéktalanul törlésre kerül, vagy azt módosítjuk.

XI. Felhasználási feltételek elfogadása

A Rendszer használatával Ön kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.

XII. Felügyeleti szervek

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: +36 (1) 488 21 31
 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Fogyasztóvédelmi panasz

Fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalok járnak el. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei ide kattintva megtalálhatóak. 

Privacy Statement

ISZT Nonprofit Ltd.(registered office: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 9., Tax number: 20763091-2-42) administers this website, hereinafter referred to as "Operator" or "Data Controller". By subscribing to the hunog.hu website, you accept the terms of this legal notice. If you disagree with this Statement's terms, please do not subscribe to the newsletter of the first NOG conference in Hungary.

 

Intellectual property rights

All text, illustrations, images, video, sound, software and other material on the hunog.hu website are the copyright or trademark of the Operator or have been placed on the website with the knowledge and permission of the copyright owner.

Content

The utmost possible care has been taken in compiling the content of this website. However, the website is for information purposes only. The Operator does not guarantee the accuracy, timeliness, or completeness of the content of this website, nor does it ensure the uninterrupted or error-free operation of the website.

Websites linked to this site

The site may contain links (e.g. hyperlinks, banners, buttons) to external sites and other websites. Generally, the Operator has no connection whatsoever with these websites, web pages or the owners of these pages. Accordingly, the Operator excludes any responsibility for the content of these external websites and the information published on them.

Contact

If you have any questions or complaints about our site, don't hesitate to get in touch with us at the address below:

1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 9.,
E-mail: info@hunog.hu info@hunog.hu
Tel: +361 238 0115

Data protection provisions

As a general rule, processing data on our site is closely related to the subscription to the newsletter - sending information about the HUNOG conference. Therefore, we process the personal data (name, e-mail address) of our subscribers who have explicitly given their consent when subscribing, i.e. they request that the Data Controller sends them information about the conference and thus expressly request information about the 2023 event and other events in the field that will be organised later. The personal data (name, e-mail address) provided with this explicit consent at the time of subscription may be used for this purpose (sending information) until revoked. The consent given at the time of subscription may be withdrawn, unsubscribed at the email address info@hunog.hu and by post (ISZT Nonprofit Ltd., 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 9.).

You can also subscribe to the newsletter in a separate box on the website. The personal data (name, e-mail address) entered there will also be processed as described above. Subscription is considered as an explicit consent, subscribers will be informed about HUNOG news and events.

The personal data (name and e-mail address) provided through this website will be used only in accordance with this privacy statement. Please read this document carefully before providing us with any information.

The legal basis for processing personal data under this Statement is the User's declaration of consent, which may be withdrawn at any time.

"Personal data" means the data of the persons subscribing to the newsletter that allows them to be identified: name and email address. Data is collected only with explicit consent. For example, the email addresses company/office/sales/info/central @company.hu are not considered personal data, and the Data Controller does not need to request prior consent for processing these addresses.

The event will be recorded on video, audio and video in accordance with the provisions on public appearances and public recordings of the Civil Code. The purpose of the recordings is to record the events of HUNOG and to verify that the event took place. The footage may be published by the Organizers on their website, social media and offline. A post-event report and a promotional video will be produced in the coming years. By registering for the event, participants accept that the conference will be recorded with images, sound and video for the above purposes. 

Conference registrants agree to have their company name published on the event website.

Data processor

Goodevent Event Management Ltd. is a Data Processor in connection with the HUNOG Conference.

Address: 1165 Budapest, Hangulat utca 14.
Postal address: 1162 Budapest, Timur utca 74.
Bank account number: 10918001-000000090-57890006
Company registration number: 01-09-174934
Tax number: 24394763-2-42
Email: info@goodevent.hu

The Data Processor processes personal data to the extent and for the duration necessary for the performance of its tasks (invoicing, sending information necessary for conference participation, fulfilling orders).

Purposes and legal grounds for processing:

Questions and answers regarding the conference

If you send us a question to our email address (e.g. regarding the registration procedure, the conference, billing, etc.), we will process the data we have received until we have answered the question.

Direct marketing, sending newsletters, offers and information

As our users have expressly indicated when registering that they wish to receive all information and notifications related to the conference by email, we send out our newsletters and offers for this purpose and with their consent.

The data provided at the time of registration (name, email address) will be used for this purpose until cancellation so that you will receive information about the HUNOGs from the Data Controller for the coming years. It is also possible to withdraw your consent and unsubscribe by email at info@hunog.hu and by post.

General Provisions

When you place an order on our website, we process your personal data in order to fulfil the order to a high standard and in accordance with the Customer's expectations. Thus, in order to participate in the conference (for the performance, for the issue of the accounting document), we need the personal data of the Customer and of the persons participating in the conference, which we process in accordance with the above

The Operator shall ensure that the User's personal data are not disclosed to unauthorised third parties and are protected against any unauthorised use.

Each User shall have the right to request information from the Controller about the nature of any personal data stored. The Controller shall respond (in writing) to such requests within 25 days. You may also request the addition, modification or deletion of your personal data or withdraw your consent to receive the newsletter by sending an email to  info@hunog.hu and by post to ISZT Nonprofit Ltd., 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 9.

If you notice a violation of your rights, you may also apply to the courts and request the assistance of the National Authority for Data Protection and Freedom of Information. The address of the Authority is: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Telephone number: 06-1-391-1400. Postal address: 1363 Budapest, PO Box 9., e-mail address: ugyfelszolgalat@naih.hu.

The Data Controller reserves the right to amend this Privacy Notice in the future.

If you have any questions or complaints about our website, please get in touch with us at 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 9.

The laws of the Republic of Hungary govern this Privacy Statement and the use of personal data.

Cookie Policy

When you access the hunog.hu website may automatically save information about your computer or the device (tablet, smartphone) you use to browse the website.

What is a cookie? A short text that the website you visit sends to your browser. It helps the website remember information about your visit, such as the language you use and other settings. Cookies make your next visit smoother and the site easier to use. Cookies play an essential role. With them, using the Internet is much easier.

We use cookies for a variety of purposes. For example, we use them to remember your preferences for safe search so that we can show you relevant ads and count how many visitors you have had to a particular page, to make it easier for you to register on our site.

These cookies do not store personal information such as your name, address or payment details. If you would still like to block, disable or delete cookies from our website, you can do so using your browser. You can access cookie settings for major browsers here:

More information about the cookies used by Google can be found here. The Data Controller is not responsible for the content of external websites linked to this site.

Impressum

A honlapot üzemeltető adatai:

Cégnév: ISZT Nonprofit Kft.
Cím: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 9.
A céget bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01 09 905452
Adószám: 20763091-2-42
Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
Telefon: +3612380115
E-mail: info@hunog.hu
Internet: www.domain.hu
Tárhelyszolgáltató: ISZT Nonprofit Kft., 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 9. titkarsag@nic.hu

A honlap készítője: ZiDTech

Contact

About speaker apply and sponsorship packages:

Barbara Angelus
ISZT Nonprofit Ltd. - Marketing and Communications Manager
+36 30 950 7815 – angelus.barbara@domain.hu

Registration and event questions:

Viktória Sikó-Vlajk
Goodevent Rendezvényszervező Ltd.
+36 20 236 2715 – siko.viktoria@goodevent.hu

Robert Kisteleki

RIPE NCC, R&D Manager

be happy

The RIPE NCC’s latest Internet country report details the Internet landscape in four countries in Central Europe: Czechia, Hungary, Poland and Slovakia. We examine the major market players, Internet number resource holdings, IPv4 transfers and IPv6 readiness to understand the history and current state of Internet development in this region as well as its capacity for future growth.

We also analyse the region's resilience and stability by mapping the relationship between different networks, the countries’ international connectivity to the global Internet, access to K-root, traffic paths and routing security.