Szeretnék többet megtudni a HUNOG-ról!

ÁSZF

ISZT Nonprofit Kft. – HUNOG_01 Konferencia

Köszönjük, hogy érdeklődik konferenciánk iránt! Kérjük, amennyiben megrendelőnk kíván lenni, részt szeretne venni az eseményen, olvassa el figyelmesen a vásárlásra vonatkozó részletes szabályainkat. Vásárlóink a megrendelésben biztosított szolgáltatások igénybevételével az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit kötelező érvényűnek fogadják el magukra nézve.

Jelen dokumentum a hunog.hu/regisztracio honlapon üzemelő rendezvényregisztrációs rendszer (a továbbiakban: Rendszer) használatára, és az azon keresztül megvalósuló konferenciajegy-vásárlásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazza.

Minthogy a HUNOG Konferncia helyszíne az inárcsi Flow Hotel&Conference**** (a továbbiakban: Hotel), ezért a rendezvényre történő regisztrációval minden résztvevő a Hotel ÁSZF-jének rendelkezéseit is elfogadja. 

I. A Rendszer tulajdonosának és üzemeltetőjének adatai (Rendezvényszervező):

Cégnév: ISZT Nonprofit Kft.
Cím: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 9.
A céget bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01 09 905452
Adószám: 20763091-2-42
Telefon: +3612380115
E-mail: info@hunog.hu

II. A megrendelés és szerződéskötés menete

A létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadók. Az elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, melyet rendelési azonosítóval látunk el, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető. A Ptk. 6:7.§ (3) bekezdése alapján a megkötendő szerződés írása foglalt szerződésnek minősül. 

Szerződés nyelve: Magyar

Felhasználó a Rendszer oldalainak böngészésével, valamint érvényes regisztrációjával elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el jelen dokumentum tartalmát.

A regisztráció folyamata, az elektronikus szerződéskötés lépései:

  1. A regisztrációs adatok kitöltése
  2. Az űrlap elfogadása, beküldése (Regisztráció gomb)
  3. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap e-mail-ben, amely tartalmazza a rendelés adatait.
  4. Felvesszük Önnel a kapcsolatot a számlázás és a részvételi díj rendezése kapcsán.
  5. Az esemény kapcsán minden szükséges információt megküldünk tájékoztató e-mailek formájában a jelentkezéskor megadott kapcsolattartói és résztvevői e-mail címekre.

Az elküldött és visszaigazolt vásárlás fizetési kötelezettséggel járó megrendelésnek minősül.

A részvételi jegy típusa a résztvevők adatainak megadásakor választható ki. Egy rendelésben több résztvevő jegyeinek megrendelése is történhet. A kiválasztott jegyek összetétele bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. A sikeres vásárláshoz kérjük pontosan megadni a számlázási címet, majd ezt követően lehet a rendelést véglegesíteni.

Kérjük, ügyeljen a megadott adatok helyességére, hiszen a konferencia részvételt ezek alapján számlázzuk ki! Adatbeviteli hibák kijavítására a „Regisztráció” gomb megnyomása előtt van lehetőség. Kérjük, azt a telefonszámot, illetve e-mail címet adja meg, melyen megrendelésével kapcsolatban el tudjuk Önt érni!

Megrendelését – a rendelés adataival együtt – a regisztrációkor megadott kapcsolattartói e-mail címen automatikusan igazoljuk vissza.

A megrendeléssel a Megrendelő és a Rendezvényszervező között adásvétel jön létre. A szerződés mint távollevők között létrejött megállapodás a Rendezvényszervező ajánlati kötöttségén alapul. Rendezvényszervező mint ajánlattevő a hunog.hu honlapon közzétett feltételek szerint hirdeti a konferencia jegyeket. Megrendelő a honlapon történő regisztrációt követő sikeres megrendeléssel elfogadja Rendezvényszervező ajánlatát. Közöttük a szerződés a megrendelésről szóló visszaigazoló e-mailnek Megrendelőhöz történő megérkezésével jön létre, ráutaló magatartással. A visszaigazoló e-mail akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

Hiányos vagy hibás megrendelőlap kitöltés esetén az előbbiekből eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért Rendezvényszervező felelősséget nem vállal. A szerződés a Ptk. (6) 3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével megszűnik.

III. Megrendelés módosítása

A megrendelés módosítására lehetőség van, a módosítási igényét kérjük, ügyfélszolgálatunkon jelezze a szokásos módokon (telefonszám, e-mail cím).

IV. Fizetési módok, számlázás

Rendszerünk jelenleg kétféle fizetési módot kínál:

  1. Banki átutalás
  2. A regisztrációkor a Simple Pay segítségével, bankkártyával.

V. Lemondási feltételek

A regisztráció lemondására kizárólag írásban van lehetőség (info@hunog.hu). A lemondási határidő: 2024. szeptember 10. Ezen határidőig Megrendelő a lemondást indokolni nem köteles.

Rendezvényszervező az esemény magas színvonalon való megrendezése, a konferencián való részvételhez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása miatt a határidőn túl érkező lemondást nem tudja elfogadni.

VI. Reklamáció, panaszok

Megrendelésével kapcsolatos reklamációit, észrevételeit az alábbi email címen várjuk: info@hunog.hu vagy a +36 70 442-6061-es telefonszámon, amelyre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ adunk.

VII. Regisztrációhoz kapcsolódó adatok kezelése

FŐSZABÁLY: A jelentkezéskor megadott adatokat a megrendelés teljesítésével kapcsolatban használjuk fel, főként a konferencia legfontosabb információinak megküldésére. Az adatokat kizárólag a fenti célra és terjedelemben használjuk, a személyes adatokat a rendezvény lezajlásáig, a Felek közötti pénzügyi elszámolásig tároljuk. A Goodevent Rendezvényszervező Kft. a HUNOG Konferencia kapcsán Adatfeldolgozónak minősül.

Felhasználó a regisztrációval hozzájárul, hogy adatait Rendezvényszervező a szükséges mértékig kezelje, mindezt bizalmasan, az Adatvédelemi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően.

Felhasználó bármikor jogosult adatai törlését kérni e-mail címünkön. Az üzenet megérkezését követően haladéktalanul gondoskodunk a regisztrációja törléséről. Felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez és teljesített megrendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, azok törlése nem lehetséges.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Ezen kötelezettség elmulasztásából származó károkért és többletköltségekért a felelősség Felhasználót terheli.

IX. Árazás és termékinformáció

A Rendszerben feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek.

Nem vállalunk felelősséget a gondosságunk ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árért. Ilyen esetekben nem vagyunk kötelesek a konferenciajegyet a weboldalon hibásan feltüntetett áron értékesíteni vásárlóink részére. Hibás ár feltüntetése esetén, azonnal e-mailben tájékoztatjuk a vásárlót arról, hogy a termék mellett feltüntetett ár hibás és felajánljuk neki a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét. Ilyen esetben a vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Az honlapunkon rendelés feladása nélkül is tájékozódhat termékeinkről. Ebben az esetben az adatainak megadása nem szükséges.

X. Egyéb rendelkezések

Rendezvényszervező jogosult a jelen ÁSZF-et a vásárlói előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Rendszer első használata alkalmával válnak hatályossá Megrendelővel szemben, a módosítást követő megrendelésekre vonatkozóan.

Rendezvényszervező jogosult továbbá arra, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Rendszerben vásárlóinak előzetes figyelmeztetése nélkül, továbbá fenntartja a jogot, hogy a Rendszert más domain név alá helyezze át.

Ha a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezze Rendezvényszervező felé, és ha jóhiszemű eljárásunk során a jelzést megalapozottnak találjuk, az információ haladéktalanul törlésre kerül, vagy azt módosítjuk.

XI. Felhasználási feltételek elfogadása

A Rendszer használatával Ön kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.

XII. Felügyeleti szervek

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: +36 (1) 488 21 31
 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Fogyasztóvédelmi panasz

Fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalok járnak el. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei ide kattintva megtalálhatóak. 

Adatkezelési Nyilatkozat

Jelen webhelyet az ISZT Nonprofit Kft. (Székhely: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 9., Adószám: 20763091-2-42) kezeli (továbbiakban: „Üzemeltető”, „Adatkezelő”).
A hunog.hu honlapon történő feliratkozással Ön elfogadja a jelen jogi nyilatkozatban foglaltakat.
Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük, ne iratkozzon fel Magyarország első NOG konferenciájának hírlevelére, illetve ne vásároljon jegyet!

 

Szellemi tulajdonjogok

A hunog.hu honlapon szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, kép, videó, hang, szoftver és egyéb, a szerzői jog hatálya alá tartozó anyag szerzői vagy védjegyjogai az Üzemeltető tulajdonát képezik, vagy azok az arra jogosult tudtával és engedélyével kerültek a weboldalra.

Tartalom

A jelen webhely tartalmának az összeállításakor a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el. A honlap kizárólag tájékoztató jelleggel működik. Az Üzemeltető nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás- és hibamentes működését.

A webhelyhez hivatkozással kapcsolódó webhelyek

A webhely külső helyekre, más honlapokra mutató linkeket tartalmazhat (pl. hivatkozás, banner, gomb). Főszabály szerint Üzemeltetőnek ezen weboldalakkal, webhelyekkel vagy az oldalak tulajdonosaival nincs semmiféle kapcsolata. Ezen külső honlapok tartalmáért és az azon közzétett információkért való felelősséget Üzemeltető kizárja.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen:

Székhely: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 9.,
E-mail cím:  info@hunog.hu
Tel: +361 238 0115

Adatvédelmi rendelkezések

Főszabály szerint az adatkezelés a HUNOG konferenciára történő jelentkezéskor megvalósuló megrendeléshez (jegyvásárlás) szorosan kapcsolódva jelenik meg – például számlázás, a konferencia részvételhez, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk megküldése. Azon konferencia résztvevőink személyes adatait (név, cégnév, e-mail cím) kezeljük ezen túlmenően, akik a regisztrációkor ehhez kifejezetten hozzájárulnak, tehát kérik, hogy Adatkezelő a rendezvényt követően is küldjön a konferencia kapcsán értesítést, így szeretnének értesülni a további HUNOG eseményekről és hírekről. A regisztrációkor ezen kifejezett hozzájárulással megadott adatok (név, cégnév, e-mail cím) ezen célra (információk megküldésére) és visszavonásig használhatók. A regisztrációkor adott hozzájárulás visszavonására, leiratkozásra az info@hunog.hu e-mail címen és postai úton is (ISZT Nonprofit Kft., 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 9.) van lehetőség.

Hírlevélre való feliratkozásra a honlapon külön mezőben is lehetőség van. Az ott megadott személyes adatok (név, e-mail cím) kezelése is a fentiek szerint történik. A feliratkozás kifejezett hozzájárulásnak minősül, a feliratkozók értesítést kérnek a HUNOG híreiről, rendezvényeiről.

A jelen webhelyen keresztül megadott személyes adatok (név és e-mail cím) használata kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, mielőtt bármilyen információt a rendelkezésünkre bocsátana!

A személyes adatok jelen Nyilatkozat szerinti kezelésének jogalapja a Felhasználó beleegyező nyilatkozata, melyet bármikor visszavonhat.

„Személyes adatokon” a konferenciára regisztráló és hírlevélre feliratkozó személyek olyan adatát értjük, amely alapján személyük azonosítható:  neve és e-mail címe. Adatgyűjtés csak kifejezett hozzájárulásra történik. A cég/office/sales/info/central @company.hu email-címek nem minősülnek személyes adatnak, ezen címek kezeléséhez nem kell Adatkezelőnek előzetesen hozzájárulást kérnie.

A rendezvényről kép-, hang- és videófelvétel készül a Polgári Törvénykönyvben meghatározott nyilvános közéleti szereplésre és tömegfelvételre vonatkozó rendelkezések szerint. A felvételek elkészítésének célja a HUNOG eseményeinek megörökítése, valamint a rendezvény megtörténtének igazolása. Az elkészült felvételeket a Szervezők a honlapjukon, közösségi felületeiken, offline megjelenésekben is közzétehetik. Az eseményről utólag beszámoló, illetve a következő években promóciós videó készül. A rendezvény résztvevői jelentkezésükkel elfogadják, hogy a konferencián a fenti célokra kép-, hang- és videófelvétel készül. 

A konferenciára jelentkezők beleegyeznek, hogy a cégük neve az esemény honlapján megjelenjen.

Adatfeldolgozó

A Goodevent Rendezvényszervező Kft. a HUNOG Konferencia kapcsán Adatfeldolgozónak minősül.

Cím: 1165 Budapest, Hangulat utca 14.
Postacím: 1162 Budapest, Timur utca 74.
Bankszámlaszám: 10918001-000000090-57890006
Cégjegyzékszám: 01-09-174934
Adószám: 24394763-2-42
Email: info@goodevent.hu

Adatfeldolgozó a rendezvényszervezés folyamán a feladatai ellátásához szükséges mértékben (számlázás, a konferencia részvételhez, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk megküldése) és ideig kezeli a személyes adatokat.

Adatkezelési célok és jogalapok:

A konferencia kapcsán érkező kérdés és megválaszolása

Amennyiben e-mail címünkre ír nekünk, kérdést tesz fel (pl. a jelentkezés menetére, a konferencia lezajlására vonatkozóan, számlázással kapcsolatban stb.), a tudomásunkra jutott adatait a kérdés megválaszolásáig kezeljük.

Direkt marketing, hírlevél, ajánlatok, tájékoztatók küldése

Mivel felhasználónk a feliratkozáskor kifejezetten megjelölte, hogy szeretné e-mailben a konferenciával kapcsolatos minden tájékoztatást, értesítést megkapni, így ennek a célnak megfelelően és a felhasználó beleegyezésével küldjük ki hírleveleinket és ajánlatainkat.

A feliratkozáskor megadott adatok (név, e-mail cím) ezen célra és visszavonásig használhatók, így a soron következő évek HUNOG-jainak információit is meg fogja küldeni Adatkezelő. A hozzájárulás visszavonására, leiratkozásra az info@hunog.hu e-mail címen és postai úton is lehetőség van.

Konferencia jegy vásárlás funkciókhoz kapcsolódóan

A honlapunkon történő megrendelés kapcsán a személyes adatokat abból a célból kezeljük, hogy a megrendelésnek magas színvonalon, a Megrendelő elvárásai szerint tudjunk eleget tenni. Így a konferencián való részvételhez (a teljesítéshez, a számviteli bizonylat kiállításához) szükségünk van a Megrendelő valamint a konferencián résztvevő személyek személyes adataira, melyeket a fentieknek megfelelően kezelünk

Az Üzemeltető biztosítja a megfelelő technikai és szervezeti hátteret, hogy a Felhasználó személyes adatai illetéktelen harmadik személy tudomására ne juthassanak, valamint a mindennemű, jogosulatlan felhasználás elleni védelme érdekében.

Minden felhasználónak joga van ahhoz, hogy információt kérjen a tárolt valamennyi személyes adat jellegéről Adatkezelőtől. Az Adatkezelő legfeljebb 25 napon belül (írásban) válaszol ezekre a megkeresésekre. Ön kérheti továbbá személyes adatai kiegészítését, módosítását vagy törlését, illetve a hírlevél-küldésre adott hozzájárulását is visszavonhatja a következő címen: info@hunog.hu e-mail címen és postai úton: ISZT Nonprofit Kft., 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 9.

Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat, valamint kérheti a Nemzeti Adtavédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.
A hatóság címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Telefonszáma: 06-1-391-1400. Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Az Adatkezelő fenntartja a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat jövőbeni módosításának jogát.

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: info@hunog.hu

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatra és a személyes adatok felhasználására a Magyar Köztársaság jogrendje vonatkozik.

Cookie-kezelési szabályzat

hunog.hu honlapra való belépéskor a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (tablet, okostelefon). Erre a célre ún. számítógépes „sütiket” (cookie) használ.

Mi is az a cookie? Egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az Ön által használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A cookie-k fontos szerepet játszanak. Nélkülük az internet használata sokkal nehézkesebb lenne.

Többféle célra használjuk fel a cookie-kat. Használatukkal például megjegyezzük a biztonságos keresésre vonatkozó beállításait, hogy ezáltal releváns hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek, számláljuk, hogy hány látogató érkezett az adott oldalra, megkönnyítjük az oldalunkon való regisztrációt.

Ezek a cookie-k nem tárolnak személyes adatokat, például az Ön nevét, címét vagy fizetési adatait. Ha mégis szeretné letiltani, blokkolni vagy törölni a cookie-kat honlapunkról, böngészője segítségével megteheti. Fontosabb böngészők cookie beállításait itt érheti el:

A google által használt cookie-k típusáról itt tájékozódhat. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget az ide belinkelt, külső honlapok tartalmáért.

Impresszum

A honlapot üzemeltető adatai:

Cégnév: ISZT Nonprofit Kft.
Cím: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 9.
A céget bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01 09 905452
Adószám: 20763091-2-42
Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
Telefon: +3612380115
E-mail: info@hunog.hu
Internet: www.domain.hu
Tárhelyszolgáltató: ISZT Nonprofit Kft., 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 9. titkarsag@nic.hu

A honlap készítője: ZiDTech

Kapcsolat

Előadási lehetőség és szponzoráció kapcsán:

Angelus Barbara
ISZT Nonprofit Kft. – Marketing- és kommunikációs vezető
+36 30 950 7815 – angelus.barbara@domain.hu

Regisztráció és egyéb információ a rendezvényről:

Sikó-Vlajk Viktória
Goodevent Rendezvényszervező Kft.
+36 20 236 2715 – siko.viktoria@goodevent.hu

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

be happy